Sborník Media Res 1-2/2019

Typologie společností na základě převládajícího typu rodiny (Ivo Budil), skryté motivy za momentálně probíhající evropskou univerzitní reformou (Ján Dudáš), síla propagandy (Jiří Svoboda) a mentalita televizních diváků (Gustav Murín) - to jsou klíčová témata hlavních článků v prvním letošním čísle sborníku Res Publica. Sborník vydává Sdružené Media Res.
24. 9. 2019 13:34 | Link: http://stret-civilizaci.cz/node/886

Sborník dále obsahuje recenzi knihy Vadima Petrova Zpravodajci a egyptská poezie v digitální době a recenzi Sakovy studie Nemocná společnost, nekrolog za Mirkem Polreichem a úvahu Petra Saka Vadí národ?

Kompletní verze je zdarma ke stažení zde.