První útok na kanadskou mešitu

28.2. 2017 - 26 letý Kanaďan Alexandre Bissonnette zastřelil v mešitě v Quebeku šest modlících se mužů. Dalších 19 zranil. Čin, který se odehrál na konci ledna letošního roku, je zatím prvním případem, kdy domácí obyvatelstvo reaguje na islámský teror oplácením. Je ovšem otázka, zda se opravdu jedná o začátek dlouhodobého trendu nebo pouze o ojedinělý případ.
5. 3. 2017 15:45 | Link: http://stret-civilizaci.cz/node/844

Po více než měsíci je možné daleko přesněji říct, kdo byl „kanadský Jan Palach.“

Alexandre Bissonnette byl kanadský vlastenec, obdivoval odporu proti německému nacismu a byl výrazně prožidovský a proizraelský. Byl fanouškem Donalda Trumpa a Marine LePenové. Zcela jistě měl velmi slušné vzdělání, nikdy se nedopustil trestného činu.

Okamžitě po činu zavolal policie a vzdal se. Zjevně nechtěl oběti mimo komunitu islámských fundamentalistů a nepokoušel se ani utéct. Plně převzal odpovědnost.

Do útoku bylo zapojeno několik lidí, ti ostatní byli arabsky mluvící. Policie sice prosazuje obvyklou verzi osamělého střelce, nicméně svědkové se shodují v tom, že střelci byli minimálně tři.

V Kanadě dnes probíhá intenzivní a rychlá islamizace vedená přímo vládou, která mimo jiné vychází z toho, že domácí obyvatelstvo nemá mít stejná práva jako muslimští nadlidé. Ministr Ahmed Hussen potvrdil, že tento trend bude nadále pokračovat. Celková budoucí dynamika dalšího dění ovšem zůstává otevřená. Lze očekávat rostoucí tlak na to, aby jakákoliv kritika islámu byla trestná. To je sice v rozporu s kanadskou ústavou, ale v souladu s Mohamedovým stanoviskem, který přímo zakázal, aby se nevěřící podlidé vyjadřovali k záležitostem islámu.

Stanovisko médií k Bissonetově činu je jednoznačně negativní, průzkumy nebyly zveřejněny, nicméně minimálně část kanadské populace reaguje stylem „Alexandre Bissonnette byl jako my, setkával se s tím stejným… máme už toho dost.“ Nelze tedy vyloučit opakování násilných incidentů ani rostoucí tlak na státní orgány, aby řešily muslimské násilí vůči původním obyvatelům. Programy zesíleného tlaku na zavádění politické korektnosti mohou situaci dále posunout, a to jakýmkoliv směrem.