První česká huntingtonovská konference s hvězdným obsazením

„Žijeme v éře střetu civilizací?“, zněl název konference, která se uskutečnila dne 9. dubna 2018 v Praze. Jednalo se o první větší akci České společnosti pro civilizační studia. Proběhla pod záštitou prezidenta republiky Miloše Zemana a europoslance Jana Kellera, který byl zároveň i řečníkem.
30. 4. 2018 22:53 | Link: http://stret-civilizaci.cz/node/867

Sociolog Petr Hampl ve svém úvodním příspěvku došel k závěru, že Huntingtonova vize se naplňuje jen částečně. Ačkoliv je svět menší a propojenější, civilizace jsou schopny pokojného soužití. Problémy jsou pouze dva: agresivní islámská civilizace a snaha určité částí západních liberálů vnutit celému světu ty myšlenky, které odmítá i většina jejich vlastních spoluobčanů, uvedl.

Docent Jozef Banáš vyzval k myšlenkovému promíchávání civilizací a vyjádřil naději, že evropský, indický a budhistický civilizační okruhy se vzájemně víc doplní, obohatí a poučí. Docent Petr Robejšek definoval současnou situaci jako islámskou invazi do Evropy a podtrhl, že probíhá skutečná válka civilizací, v plné shodně s Huntingtonovou prognózou. Profesor Jan Keller se zaměřil na strategie islámského dobývání západních zemí, a na pnutí uvnitř islámských komunit. Doktor Jiří Weigel z Institutu Václava Klause oponoval, že svět islámu je natolik stagnující, že není schopen někoho dobývat.  Problém je uvnitř Evropy. Benjamin Kuras definoval některé rysy rozpadu západní společnosti a západního hodnotového systému.  Petr Žantovský popsal strukturální rozdíly mezi západním a islámským myšlením.

Všechny přednášky jsou ke zhlédnutí zde.