Připravujeme

V této sekce se dozvíte o připravovaných přednáškách, publikacích a dalších událostech.
29. 11. 2016 16:33 | Link: http://stret-civilizaci.cz/node/831
co připravujeme

Časopis Střet civilizací (Central European Journal of Clash of Civilisations Studies) je recenzované periodikum zabývající se otázkami kontaktů mezi civilizačními okruhy. Vychází v češtině nebo slovenštině, zkrácené verze příspěvků jsou publikovány v anglickém překladu. Časopis je zatím elektronický, ve formátu PDF. První číslo bude věnováno 20 letům, které uplynuly od prvního vydání Huntingtonovy kniha Střet civilizací. Autoři se zamyslí nad tím, jak se během oné doby změnil svět, jaké události daly Huntingtonovi za pravdu, zda se vyskytlo něco, co by mohlo jeho teorii falsifikovat a také nad tím, jakým oblastem bude zapotřebí věnovat pozornost. Pokud máte zájem přispět do tohoto čísla, můžete nás kontaktovat na e-mailu: petrham@petrhampl.com