Prezident republiky udělil záštitu konferenci ČSCS

Konference Svět 10 let po smrti Samuela Huntingtona – naplňuje se vize střetu civilizací? proběhne 9. dubna 2018 v Praze pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana.
25. 2. 2018 18:21 | Link: http://stret-civilizaci.cz/node/866

Během odborného programu vystoupí sociologové Jan Keller a Petr Hampl, předseda správní rady Institutu Václava Klause Jiří Weigl, spisovatel Benjamin Kuras a další osobnosti. Program se zaměří jednak na metodické otázky (pohled na Huntingtona v kontextu různých společenských teorií, možnost měření či objektivního posuzování "konfliktů"), případové studie z dění na hranicích civilizačních okruhů a vývoj uvnitř západního civilizačního okruhu.

Program sestavila vědecká rada České společnosti pro civilizační studia, možnost přispět byla otevřena všem bez rozdílu ideového zaměření.