Přednáška Jiřího Hejlka o vývoji civilizací

Můžeme se pokládat za příslušníky stejné civilizace jako středověcí Evropané? Nedošlo na začátku novověku ke změně tak zásadní, že můžeme hovořit o vzniku civilizace prakticky od nuly? A jaké by to mělo důsledky pro naše chápání současného dění? Na tyto a další otázky odpovídá filosof a lingvista Jiří Hejlek.
30. 10. 2019 11:27 | Link: http://stret-civilizaci.cz/node/888

Svou přednášku pro Českou společnost pro civilizační studia pronesl 21. října 2019.

Záznam přednášky najdete zde.

V rámci cyklu uzavřených přednášek České společnosti pro civilizační studia již vystoupili také Ivo Budil, Marian Kechlibar a Alexandr Tomský.