Přednáška Ivo Budila o kořenech rasismu

Kdy lidé začali vnímat, že existují i jiné odlišnosti než národní a ty, které jsou dány podnebím? Kde se objevila myšlenka nadřazená rasy? Uvědomoval si Charles Darwin rasistické důsledky své teorie? Na tyto a další otázky odpovídá ve své přednášce pro Českou společnost pro civilizační studia docent Ivo Budil.
3. 11. 2019 22:39 | Link: http://stret-civilizaci.cz/node/889
Ivo Budil

Svou přednášku přednesl dne 16. září 2019. Jeho přednášku i diskuzi, jíž se účastnili mimo jiné Jiří Hejlek a Alexandr Tomský, najdete zde.

V rámci cyklu uzavřených přednášek České společnosti pro civilizační studia již vystoupili také Jiří Hejlek, Marian Kechlibar a Alexandr Tomský.