PF 2018

Světlo je prapůvodní tvůrčí energie, z níž se odvozují všechny ostatní. Proces lidského tvoření se rovná vnášení světla do tmy, osvětlování a objasňování věcí. Všude, kam se nedostane světlo, vládne tma, všude, odkud světlo ustupuje, tma se vrací. Ale tma se světla bojí a prchá před ním. Světlo je lékem proti tmě. Proto musíme všude světlem nahrazovat tmu, neboť jak oko touží po světle, tak lidský duch sám od sebe touží po poznání pravdy.
26. 12. 2017 11:03 | Link: http://stret-civilizaci.cz/node/863

A vypůjčit kousek této modlitby od Františka z Assisi:

Kde se chybuje, vnášejme pravdu.
Kde se pochybuje, vnášejme víru.
Kde se zoufá, vnášejme naději.
Kde se truchlí, vnášejme radost.
Kde je slepota, vnášejme zrak.
Kde je tma, vnášejme světlo.

Z vánočního poselství Benjamina Kurase