Odjinud

Střet civilizací
Teorie Samuela Huntingtona o tom, že světová politika přerůstá v bitvu kulturní okruhů, působila před časem alarmisticky. Teď se ale zdá, že Huntington popsal situaci přesně.
Barbara Landenburger
Jedním z nejhorších aspektů současné politiky moderní levice je to, že její stoupenci otevřeně odmítají akceptovat, že my na pravici se odmítáme účastnit kolektivní sebevraždy, kterou páchají.
Mezi relativismem a fundamentalismem
Současná kultura (a netýká se to zdaleka jen Ameriky) se zdá být v sevření protikladných sil. Jedna z nich ji posouvá k relativismu, tedy k přesvědčení, že není nic absolutního a že morálka a filosofická pravda jsou nepoznatelné nebo dokonce iluzorní. Ta druhá ji táhne k militantnímu a nekompromisnímu potvrzené domnělé pravdy.