Německé soudy začaly tolerovat zapalování synagog

14. 1. 2017 - Zapalování synagog není projevem antisemitismu, nýbrž legitimním vyjádřením politických postojů muslimů.Tento názor prvoinstančního soudu potvrdil Vrchní zemský soud v Porýnní - Vesfálsku. Německý stát tak fakticky rezignoval na prosazování nejzákladnějších principů vlastního práva na vlastním území.
14. 1. 2017 18:31 | Link: http://stret-civilizaci.cz/node/843

Jednalo se o synagogu ve Wuppertalu, která byla vypálena v roce 1938 nacisty. V roce 2014 ji tři muslimové žijící v Německu napadli zápalnými lahvemi. Budova skutečně začala hořet, ale díky rychlému zásahu hasičů nebyl nikdo zraněn a ani škody na budově nebyly příliš velké. Podle názoru německého soudu nešlo o projev antisemitismu a jednání mladých muslimů nebylo nebezpečné. Vše se tedy odbylo několika hodinami obecně prospěšných prací.

Rozsudek je v hrubém rozporu nejen se zdravým rozumem, ale i s německým právem. Jedná se o další příklad kolabujícího soudního systému těch západních států, které se ocitly v intenzivním kontaktu s jiným civilizačním okruhem a přistupují k mezním záležitostem z hlediska paradigmatu multikulturalismu.