Kechlibar o populačním růstu

Populační růst a jeho následky byly tématem přednášky Mariana Kechlibara přednesené na půdě České společnosti pro civilizační studia.
19. 5. 2019 11:48 | Link: http://stret-civilizaci.cz/node/881

Přednáška a následná diskuze shrnuje historické trendy, možnosti dalšího vývoje a všímá si zejména dopadů na vztahy a konflikty mezi národy i civilizačními okruhy, které s růstem počtu obyvatel souvisejí.

První část přednášky si můžete pustit zde.

Druhou část přednášky si můžete pustit zde.