K mediálním útokům na ČSCS

Protože se Česká společnost pro civilizační studia stala v uplynulých dnech terčem několika útoků médií nakladatelství Economia Zdeňka Bakaly, a rovněž tak Českého rozhlasu, pokládáme na nutné uvést na pravou míru nepravdy, které tato média šíří.
14. 7. 2019 07:33 | Link: http://stret-civilizaci.cz/node/884

Zejména tam, kde je zpochybňována práce České společnosti pro civilizační studia.

Připomínáme proto, že:

Klíčové publikace a přednášky prochází řádným recenzním řízením. To je na nich vyznačeno, a o recenzním řízení jsou vedeny standardní záznamy.
Mezi recenzenty je více než 10 osobností s hodností profesor nebo docent, z oborů jako ekonomie, krajinná ekologie, ale i třeba robotika.  Rovněž tak několik lidí s titulem Ph.D. Všichni splňují požadavky běžně kladené na vědecké pracovníky.
V rámci České společnosti pro civilizační studia neexistuje žádný systém politického či názorového kádrování.  Jsou vypisovány otevřené výzvy k podání příspěvku (call for paper).

Tyto kritéria standardně oddělují vědeckou práci od laické či popularizační. Nevíme, jaké vědomosti o metodě vědecké práce mají redaktoři nakladatelství Economia. Nikdo z nich se nás nepokusil kontaktovat a získat potřebné informace. Spíše to působí dojmem, že od sebe opisují navzájem.

Nicméně v případě zájmu o metody vědecké práce jim rádi poskytneme podrobnější výklad.