Fyzické napadení profesora Murrayho

8.3. 2017 - Studenti Middlebury College minulý týden zaútočili na 74letého ctihodného profesora během jeho přednášky. Ochranka jej jen s problémy dostala do auta. Studenti pak do auta kopali, šplhali po něm, pokoušeli se jej rozhoupat… až se nakonec podařilo opustit areál univerzity.
8. 3. 2017 23:14 | Link: http://stret-civilizaci.cz/node/845

Vedení univerzity na incident zareagovalo tak, že se omluvilo za pozvání "kontroverzního" přednášejícího a prakticky akceptovalo právo studentů reagovat tímto způsobem. Přitom profesor Murray je možná nejlepším žijícím sociologem a zcela jistě patří k nejužší světové špičce. Většinu energie dává práci se statistickými soubory a neangažuje se politicky. Rozhodně není typickou kontroverzní postavou.

Jedná se o další příznak postupujícho úpadku univerzity jakožto jedné z klíčových institucí západních společností. Krajně znepokojující je zejména rezignace na svobodu projevu i na úroveň vědeckého bádání. Chtělo by se říci, že jde o návrat o několik set let do minulosti, ale ve skutečnosti západní univerzity vždy držely určitou úroveň. S výjimkou krátkého období nacismu nebylo žádné období, kdy by bylo dění na západních univerzitách redukováno na mechanické opakování politicky korektních pouček, jak to požaduje současná generace protestujících radikálů a jak to akceptovala minimálně většina humanitních fakult.

Situace společnosti, ze které vymizely univerzity jako centra svobodného myšlení a kde došlo k faktickému zhroucení humanitních věd, ještě nebyla příliš reflektováno. Přitom se jedná o změny zásadní a dost možná, že dlouhodobé.