Evropský soud pro lidská práva nadřadil šáriju evropským zákonům

Lidská práva obyvatel zemí Evropské unie mohou být respektována a chráněna jen potud, pokud se nedostávají do kolize s právem šaríja. Vyplývá to z precedentního rozsudku Evropského soudu pro lidská práva v kauze Elisabeth Sabaditsch-Wolff, který byl vynesen před několika dny. Precedens je plně závazný pro 28 evropských zemí a významně ovlivní právní situaci v dalších 20.
30. 10. 2018 17:42 | Link: http://stret-civilizaci.cz/node/875

Elisabeth Sabaditsch-Wolff ve své přednášce v roce 2010 označila Mohameda za pedofila. Za tuto přednášku byla následně odsouzena k 60 dnům vězení nebo peněžité pokutě.  Odvolal se a Evropský soud pro lidská práva rozsudek nakonec potvrdil. Zásada svobody projevu nemůže být uplatněna tam, kde se jedná o urážku islámského náboženství. Soud také došel k závěru, že sexuální praktiky mezi 56 letým mužem a 6letou dívkou nemohou být pokládány za pedofilní, jedná-li se o Mohameda.

Případy, kdy státní správa a soudy fakticky či postupují podle šarije, jsou v západním světě již desítky. Kanadský soud dokonce nedávno zamítl adopci na základě toho, že „šaríja neumožńuje, aby byl muslim vychováván nemuslimy.  Zmíněné rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva je ale zatím nejvýznamnějším výnosem v tomto směru.

Kompletní informaci najdete zde.