Call for paper: Šedá zóna mezi civilním a válečným stavem

Civilní právo a válečný stav. Každý režim má svá pravidla, postupy, etické standardy i celkový způsob myšlení. I nejvíce humánní civilizované společnosti akceptují, že za války jsou přípustné akce, které by byly za mírového stavu naprosto nepřijatelné. To se týká násilného postupu vůči nepřátelské straně, omezování občanských svobod i dalších oblastí.
24. 6. 2019 23:11 | Link: http://stret-civilizaci.cz/node/882

Skutečný život ale přináší řadu otázek týkajících se „šedých zón“ a mezních stavů. Co když není formálně vyhlášena válka? Co když jsou přesto podnikány válečné akce? Jakou akci už lze označit za válečnou? Kde je hranice mezi zločineckou skupinou a nepřátelským státem?

Na takové otázky budeme narážet stále častěji. Na jedné straně se hovoří o hybridní válce a není jasné, jestli se jedná o metaforu ovlivňování situace nebo skutečný válečný stav. A zároveň jsou obsazovány celé regiony západních zemí a je na nich zaváděna suverenita jiného subjektu, o kterém není jasné, lze-li jej pokládat za stát. Logicky přibývá hlasů, které zdůrazňují, že běžný režim trestního stíhání není schopen zajistit ochranu základních občanských práv.

Existuje nějaké jasné vodítko pro tuto komplexní situaci? Na jaké klíčová otázky budeme muset odpovědět? Co to znamená pro náš právní systém? Je vůbec připraven se s něčím takovým vypořádat?  A co morální a další dimenze? Jaké další skutečnosti je zapotřebí vzít v úvahu?

Konference na toto téma proběhne 11. října 2019 v Praze. Potvrzenými řečníky jsou právníci a bezpečnostní experti, ale uvítáme příspěvky z jakéhokoliv relevantního oboru. Stručné shrnutí nabízeného vystoupení je zapotřebí poslat do 30. srpna na e-mail: pe@petrham.pl