Aktuality

kanadská armáda
18. 12. 2016 - Dalším dokladem o tom, s jakou snadností kanadská vláda přistupuje na islámský požadavek na nadřazenost Mohamedova učení nad kanadskou kulturou i kanadskými zákony, je skutečnost, že umožňuje lidem hlásajícím tuto islámskou nadřazenost, aby vytvářeli morální klima v ozbrojených složkách.
11. 12. 2016 - Vypalování kostelů a masové protesty proti příliš tolerantnímu guvernérovi. Ale také nové aktivity zaměřené na prevenci násilí a růst vzdělanosti. To vše popisuje nejnovější dokument o změnách a aktuálním dění v dalším místě doteku civilizačních okruhu - Indonésii.
katolický kostel v USA
29. 11. 2016 - Džihádista, který se dopustil útok na univerzitě v Ohiu, byl do USA přesídlen v rámci katolického programu. Migrační fond Americké katolické konference na něj obdržel jen za samotný rok 2014 přibližně 80 milionů dolarů od americké vlády.
Amsterdam
3. 12. 2016 - Skupina poslanců požaduje vyšetřování případu, kdy vládou financovaná linka podpory odmítla řešit případy vyhrůžek smrtí, protože jednání útočníků prý musí být posuzováno "v kontextu jejich náboženské víry."
Londýn
4. 12. 2016 - Třem křesťanským biskupům z oblastí krvavého pronásledování církve nebyl umožněn vstup na území Velké Británi. Ministerstvo vnitra přitom v předcházejících měsících udělilo vstupní víza několika radikálním imámům požadujícím zabíjení nevěřících a odpadlíků od víry.
Wilders
8. 12. 2016 - Známý kritik Islámu a předseda Nizozemské Strany svobody Geert Wilders byl před souden shledán vinným z nenávistné řeči. Soud mu však neudělil žádný trest.

Stránky