Aktuality

Změny podoby rodiny posledních desetiletí vyvolávají bouřlivé diskuze. Někteří tyto změny chápou jako osvobození, druzí zase upozorňují na negativní dopady, jako jsou snížení stability vztahů a snížení životních šancí dětí vyrůstajících v neúplných rodinách.
Ani více než 20 let po prvním vydání Huntingtonova Střetu civilizací neutichá diskuze, kterou tato esej (a později kniha) vyvolala. Během zmíněných 20 let proběhla řada převratných historických událostí, které jsou často interpretovány jako potvrzení některých základních Huntingtonových tezí. Na druhé straně se můžeme setkat s názory, že rostoucí napětí mezi civilizačními okruhy je jen iluzí, že hranice islámu ve skutečnosti nejsou krvavé a že se nenaplňují ani další Huntingtonovy propozice. V každém případě je možné, že nalezení odpovědi na tyto otázky je zásadní nejen pro další společensko-vědní debatu, ale také pro úspěšný vývoj západních společností, a dost možná i pro jejich přežití.
Mediální analytik docent Petr Žantovský, člen Vědecké rady České společnosti pro civilizační studia, přijal z rukou prezidenta České republiky Miloše Zemana medaili za zásluhy I. stupně za zásluhy o stát v oblasti kultury a školství.
Otevřené boje mezi buddhistickou většinou a islámskou menšinou v Barmě, následná humanitární katastrofa i jednání vlády sousední Bangladéše potvrzují desítky let starou Huntingtonovu tezi o krvavých hranicích islámu.
Mění se postoj mladých lidí k romantickým vztahům, chození a manželství? Je možné najít společné trendy platné napříč kulturami? Konference, kterou pořádal bostonský Institut pro kulturu, náboženství a světové záležitosti, napovídá spíš, že tomu tak není. Nicméně přinesla řadu velmi zajímavých poznatků.
Městský soud v Praze rozhodl o registraci České společnosti pro civilizační studia do spolkového rejstříku. Žádné formality již nyní nebrání plnému zahájení činnosti. Úvodní členské shromáždění proběhne během letních měsíců, mohou se jej zúčastnit i ti zájemci, kteří dosud nejsou členy.
8.3. 2017 - Studenti Middlebury College minulý týden zaútočili na 74letého ctihodného profesora během jeho přednášky. Ochranka jej jen s problémy dostala do auta. Studenti pak do auta kopali, šplhali po něm, pokoušeli se jej rozhoupat… až se nakonec podařilo opustit areál univerzity.
28.2. 2017 - 26 letý Kanaďan Alexandre Bissonnette zastřelil v mešitě v Quebeku šest modlících se mužů. Dalších 19 zranil. Čin, který se odehrál na konci ledna letošního roku, je zatím prvním případem, kdy domácí obyvatelstvo reaguje na islámský teror oplácením. Je ovšem otázka, zda se opravdu jedná o začátek dlouhodobého trendu nebo pouze o ojedinělý případ.
14. 1. 2017 - Zapalování synagog není projevem antisemitismu, nýbrž legitimním vyjádřením politických postojů muslimů.Tento názor prvoinstančního soudu potvrdil Vrchní zemský soud v Porýnní - Vesfálsku. Německý stát tak fakticky rezignoval na prosazování nejzákladnějších principů vlastního práva na vlastním území.
1. 1. 2017 - Angličan Kevin Crehan, který se dopustil urážky islámu spočívající v tom, že přede dveře mešity položil dva sandwiche se slaninou, za svůj čin zaplatil smrtí. Popravu pravděpodobně vykonal anonymní příslušník islámské komunity, potřebné zázemí poskytla oficiální britská justice.

Stránky