Aktuality

Jan Keller, Benjamin Kuras, Petr Robejšek, Petr Žantovský a další respektované osobnosti jsou zastoupeny ve sborníku 10 let od smrti Samuela Huntingtona: Opravdu žijeme v éře střetu civilizací? Sborník vydal spolek pro vědu a vzdělávání Media Res jako svou 12. publikaci.
V Chicagu v současné době probíhá první soudní proces za mrzačení genitálií nezletilých dívek. Obžalovaná je vzdělaná indická muslimka Dr. Jumana Nagarwala, která měla odebrat části genitálií až stovce holčiček, z nich mnoho bylo mladší deseti let. Podle amerického zákona je to trestáno až pětiletým vězením. Ačkoliv byl zákon přijat už před 22 lety, dosud nebyl uplatňován.
„Žijeme v éře střetu civilizací?“, zněl název konference, která se uskutečnila dne 9. dubna 2018 v Praze. Jednalo se o první větší akci České společnosti pro civilizační studia. Proběhla pod záštitou prezidenta republiky Miloše Zemana a europoslance Jana Kellera, který byl zároveň i řečníkem.
Konference Svět 10 let po smrti Samuela Huntingtona – naplňuje se vize střetu civilizací? proběhne 9. dubna 2018 v Praze pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana.
Dvanáctiletá dívka iráckého původu byla provdána ve 12 letech, znásilňována svým "manželem" a otěhotněla. Poté, co se o situaci dozvěděly švédské úřady, bylo "manželství" rozvedeno, otec ovšem nebyl stíhán a děti byly - v souladu s právem šaríja - svěřeny do jeho péče. Informoval o tom deník Gothenburg Post.
Světlo je prapůvodní tvůrčí energie, z níž se odvozují všechny ostatní. Proces lidského tvoření se rovná vnášení světla do tmy, osvětlování a objasňování věcí. Všude, kam se nedostane světlo, vládne tma, všude, odkud světlo ustupuje, tma se vrací. Ale tma se světla bojí a prchá před ním. Světlo je lékem proti tmě. Proto musíme všude světlem nahrazovat tmu, neboť jak oko touží po světle, tak lidský duch sám od sebe touží po poznání pravdy.
Změny podoby rodiny posledních desetiletí vyvolávají bouřlivé diskuze. Někteří tyto změny chápou jako osvobození, druzí zase upozorňují na negativní dopady, jako jsou snížení stability vztahů a snížení životních šancí dětí vyrůstajících v neúplných rodinách.
Ani více než 20 let po prvním vydání Huntingtonova Střetu civilizací neutichá diskuze, kterou tato esej (a později kniha) vyvolala. Během zmíněných 20 let proběhla řada převratných historických událostí, které jsou často interpretovány jako potvrzení některých základních Huntingtonových tezí. Na druhé straně se můžeme setkat s názory, že rostoucí napětí mezi civilizačními okruhy je jen iluzí, že hranice islámu ve skutečnosti nejsou krvavé a že se nenaplňují ani další Huntingtonovy propozice. V každém případě je možné, že nalezení odpovědi na tyto otázky je zásadní nejen pro další společensko-vědní debatu, ale také pro úspěšný vývoj západních společností, a dost možná i pro jejich přežití.
Mediální analytik docent Petr Žantovský, člen Vědecké rady České společnosti pro civilizační studia, přijal z rukou prezidenta České republiky Miloše Zemana medaili za zásluhy I. stupně za zásluhy o stát v oblasti kultury a školství.
Otevřené boje mezi buddhistickou většinou a islámskou menšinou v Barmě, následná humanitární katastrofa i jednání vlády sousední Bangladéše potvrzují desítky let starou Huntingtonovu tezi o krvavých hranicích islámu.

Stránky