Aktuality

Ivo Budil
Kdy lidé začali vnímat, že existují i jiné odlišnosti než národní a ty, které jsou dány podnebím? Kde se objevila myšlenka nadřazená rasy? Uvědomoval si Charles Darwin rasistické důsledky své teorie? Na tyto a další otázky odpovídá ve své přednášce pro Českou společnost pro civilizační studia docent Ivo Budil.
Můžeme se pokládat za příslušníky stejné civilizace jako středověcí Evropané? Nedošlo na začátku novověku ke změně tak zásadní, že můžeme hovořit o vzniku civilizace prakticky od nuly? A jaké by to mělo důsledky pro naše chápání současného dění? Na tyto a další otázky odpovídá filosof a lingvista Jiří Hejlek.
Společnost mají regulovat „navyklé způsoby, jenž nespadají pod zákony.“ Tak shrnul Alexander Tomský jednu ze zásad britského konzervatismu ve své přednášce o rozdílech mezi britským a kontinentálním konzervativním myšlením.
Protože se Česká společnost pro civilizační studia stala v uplynulých dnech terčem několika útoků médií nakladatelství Economia Zdeňka Bakaly, a rovněž tak Českého rozhlasu, pokládáme na nutné uvést na pravou míru nepravdy, které tato média šíří.
Civilní právo a válečný stav. Každý režim má svá pravidla, postupy, etické standardy i celkový způsob myšlení. I nejvíce humánní civilizované společnosti akceptují, že za války jsou přípustné akce, které by byly za mírového stavu naprosto nepřijatelné. To se týká násilného postupu vůči nepřátelské straně, omezování občanských svobod i dalších oblastí.
Populační růst a jeho následky byly tématem přednášky Mariana Kechlibara přednesené na půdě České společnosti pro civilizační studia.
"Zatímco Západ se více jak půlstole- radikalizuje a svůj mesiášský komplex soustřeďuje do touhy po absolutní rovnosti, tak naše středoevropské a východní země byly vůči této agresi „díky“ komunismu v izolaci a výstřelky neomarxismu jsou jí logicky cizí," konstatuje ve své analýze Mgr. Petr Hlávka.
Lidská práva obyvatel zemí Evropské unie mohou být respektována a chráněna jen potud, pokud se nedostávají do kolize s právem šaríja. Vyplývá to z precedentního rozsudku Evropského soudu pro lidská práva v kauze Elisabeth Sabaditsch-Wolff, který byl vynesen před několika dny. Precedens je plně závazný pro 28 evropských zemí a významně ovlivní právní situaci v dalších 20.
Česká společnost pro civilizační studia vydala práci docenta Jána Dudáše DEAKADEMIZÁCIA UNIVERZÍT BOLONSKOU REFORMOU. Autor v ní ukazuje, že Boloňská reforma ve skutečnosti přispěje k úpadku univerzit a nezávislého kritického myšlení vůbec.
Přestali nám vládnout lidé z masa a kostí, moci se zmocnili potírači a usměrňovači všeho přirozeného, co v člověku je: byrokraté neboli „nová aristokracie“. Nejde tu o ideologii, nýbrž o obtížně zastavitelný mechanismus, který už nezná pojem odpovědnosti. Jím určovaná pravidla již nejsou legitimní… Strhující rozhovor s duchovním otcem českých huntingtonologů nad poselstvím jeho bestselleru Prolomení hradeb.

Stránky